Strategia transportu

Obecnie budowana jest Strategia Transpotu dla Województwa Śląskiego. Jestem zadowolona, że propozycje z Tarnowskich Gór wraz z miastami ościennymi zostały uwzględnione. Najbardziej cieszy mnie wpisanie drogi S 11 do rozwojowej wizji wojewódzkiej. Tu należy nadmienić, że przekazanie obszernych materiałów na początku kadencji w Sejmiku Śląskim przygotowanych przez Burmistrza TG Arkadiusza Czecha oraz przybycie na Komisje Transportu wice Burmistrza Piotra Skrabaczewskiego w dużej mierze pomogło merytorycznie podejść do uwzględnienia potrzebnej budowy. Jest to dobra praktyka współpracy pomiędzy dwoma samorządami, które dzięki współpracy mogą wiele dobrych rozwojowych przedsięwzięć dla regionu doprowadzić do finalizacji. Dziękuję mojemu miastu za współpracę oraz wyposażanie mnie w argumenty do batalii o należne nam miejsce w regionie i finansowanie naszych zaplanowanych przedsięwzięć.

POBIERZ PROJEKT STRATEGII - PREZENTACJA