Radni Sejmiku poznawali Euroterminal w Sławkowie

O przyszłości Euroterminala w Sławkowie w kontekście zmian logistycznych na styku UE-Wschód i ewentualnych szansach z tym związanych rozmawiali dziś radni Sejmiku Województwa.

 


fot.: Witold Trólka

Podczas spotkania w siedzibie Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa SA w Katowicach i zapoznaniu się z prezentacją Euroterminala Sławków, jak i sytuacją gospodarczą w regionie Europy Środkowej i Południowej w kontekście zmian logistycznych na styku Unii Europejskiej - wschód, uczestnicy dyskusji swoje wnioski skonfrontowali z realiami pracy Euroterminala.

Materiał www.slaskie.pl.

W trakcie spotkania nasunęły mi się wnioski:

- dlaczego polityka zagraniczna ministerstw nie wsparła do tej pory to przedsięwzięcie i nie wpisała to w priorytety rozwojowe
- wiadomo, że kolej to rozwój gospodarczy regionu i obligatoryjnie należy ponad podziałami wspierać i patronować rozwinięciu tej rozbudowy, aby inne państwa nie przejęły tej inicjatywy
- po raz kolejny zauważam dyskryminacje naszego Województwa Śląskiego w stosunku do reszty regionów. Nie mamy obecnie szczęścia do lobbingu rozwojowego wśród rządzących parlamentarzystów
- uważam, że należy przygotować analizę tego przedsięwzięcia, wyciągnąć konsekwencje dla złych decydentów, przy równoczesnej rozbudowie i przeprowadzeniu formalności, aby centrala przeładunkowa właściwie rozwinęła się dla polepszenia funkcjonowania oraz żeby była widziana przez partnerów gospodarczych przynajmniej w Europie
- przygotowanie stanowiska województwa, w celu wypracowania właściwej polityki gospodarczej dla naszego regionu.

Mam nadzieję, że to spotkanie nie było kolejnym dotyczącym Sławkowa na zasadzie pobożnych życzeń, z których nic nie wyniknie, a w Ministerstwach ponad podziałami politycznymi rozwiąże się narastający problem.