Walka o zasłużoną godność muzeów w Polsce

Oficjalnie włączam się w akcję godnego traktowania historii i z tym związanych muzeów, aby rozsądek miał wyższość nad głupotą i prywatnych interesów decydentów niszczenia spuścizny narodowej. Rola edukacyjna muzeów, rozbudzanie właściwego postrzegania świata oraz integracja środowiska, to tylko bardzo istotna namiastka roli muzeów i ich roli społecznej.

„Naród, który nie zna historii, nie ma też i przyszłości” bł. JPII.
Co niektórym ważnym należy to przypominać.

Popieram akcję uświadamiającą decydentów o roli muzeów w Polsce.
Podpisuję się dwoma rękami pod Listem Otwartym.