XX -Lecie Bytomskiego Koła PSNROZUU

W środę 26.03.2014r. uczestniczyłam w jubileuszu XX LECIA działalności Bytomskiego Koła POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM. Przepiękne wydarzenie ukazujące wielkość rodziców, jak i ludzi poświęcających serce osobom potrzebującym wsparcia w życiu codziennym.

Zawsze osoby wykluczane społecznie mogą liczyć na moje wsparcie oraz pomoc.