Wyniki IV Powiatowego Konkursu Ekologicznego w Chemiku

Po raz kolejny objęłam Patronatem Honorowym IV Powiatowy Konkurs Ekologiczny. Te tematy wyjątkowo są mi bliskie sercu. Jak zwykle młodzież rewelacyjnie i profesjonalnie podeszłą do tematu. Wspaniali młodzi ludzie, którzy czują tematy priorytetowe- rozwojowe dla gospodarki. Wszystkim uczestnikom jak i organizatorom gratuluję!

11 marca 2014 w Zespole Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Słodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach obradowało Jury IV Powiatowego Konkursu Ekologicznego, które wyłoniło następujących zwycięzców:

I. Makieta, fotografia
1.Aleksandra Kaldonek (Energia wiatru, słońca i wody)- Gimnazjum nr 19 w Gliwicach
2.Aleksandra Trybel (Energia wiatru, słońca i wody) Gimnazjum nr 2 w Tarnowskich Górach
3.Hanna Smodis (Dom pasywny)Gimnazjum nr 2 w Tarnowskich Górach
3.Anna Skowronek (Dom pasywny) Gimnazjum nr 2 w Pyskowicach

II. Opracowanie pisemne

1.Szymon Dudek (Dom pasywny) Gimnazjum nr 2 w Pyskowicach
2. Mateusz Gozdek (Biogazownie) Gimnazjum w Kaletach
3.Monika Winkler (Energetyka jądrowa) Gimnazjum w Strzebiniu

III.Prezentacja, film

1.Samuel Szmid (Biogazownie) Gimnazjum w Wieszowej
2.Piotr Howaniec (Pompa ciepła) Gimnazjum w Kaletach
3.Mikołaj Wesołek (Pompa ciepła) Gimnazjum w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach

Jury oceniając prace konkursowe kierowało się następującymi kryteriami:
1. Wartość merytoryczna pracy i jej powiązanie z tematem – 0-10 punktów.
2. Stopień zaangażowania gimnazjalisty i stopień wyczerpania tematu – 0-10 punktów.
3. Wartość artystyczna pracy – 0-10 punktów.

Jury obradowało w składzie:
1. Monika Franusik – wicedyrektor ZSCHMiO - Przewodnicząca Jury
2. Tomasz Głogowski – poseł RP – reprezentowany przez Pracowników Biura
3. Anna Tronina – prezes Fundacji Veolia Woda w Tarnowskich Górach.
4. Piotr Lubos – prezes Zarządu firmy Remondis Tarnowskie Góry Sp. Z o.o. – reprezentowany przez Pracownika Firmy.
5. Łukasz Plaza – Firma Inżynierska „Projekt PL” w Bytomiu.
6.Anna Kucharczyk – nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSCHMiO.
7.Daniel Kamiński – nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSCHMiO.
8. Ewa Cornik – nauczyciel fizyki i przedmiotów informatycznych w ZSCH-MiO.
9. Beata Wardulińska – nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSCHMiO.

Nagrody ufundowali: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, Tomasz Głogowski – Poseł RP, Barbara Dziuk – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Fundacja Veolia Woda w Tarnowskich Górach, Remondis Tarnowskie Góry Sp.z o. o., Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Dziękujemy!
Zwycięzcom, opiekunom i rodzicom gratulujemy!
Nagrody – niespodzianki zostaną wręczone podczas Powiatowego Forum Edukacyjnego w kwietniu 2014. Zainteresowanych poinformujemy listownie lub telefonicznie. Wszystkim 130 uczestnikom dziękujemy za udział i ładne prace. Szczególne podziękowania kierujemy do nauczycieli z gimnazjów, którzy włożyli wiele serca w propagowanie naszego konkursu. W tym roku kierujemy je do Joanny Pasierb-Wełnowskiej, Joanny Kukli z Salezjańskiego Zespołu Szkół, Gabrieli Świerc z Gimnazjum w Kaletach i Kaletach-Miotku, Bożeny Skrodzkiej z Gimnazjum nr 2 Tarnowskich Górach, Ewy Topolskiej-Sowy z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Sobieskiego w Tarnowskich Górach, Jolanty Szuper, Kariny Kucharskiej, Adriana Niesobskigo, Kamili Domańskiej, Alicji Gierlotki z Gimnazjum nr 19 w Gliwicach, Ewy Uznańskiej, Małgorzaty Jenerowskiej, Mirosława Goliszewskiego i Alicji Gierlotki z Gimnazjum nr 2 w Pyskowicach, Magdaleny Guzek i Małgorzaty Gandery z Gimnazjum nr 29 w Zabrzu, Ewy Mila z Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach, Gabrieli Wojtasik z Gimnazjum nr 2 w Strzebiniu.

www.chemiktg.pl