Ważna rocznica - to już cztery lata

10 Kwietnia 2010

Ważna data mija Dziś cztery lata
Mówić i pisać
O tym dniu nie jest łatwo
Wiele serc tego dnia na zawsze przygasło
Kartka papieru biała
Katastrofa się stała
Stół przede mną stoi duży nie powrócili
z tej podróży

Ważna to data
Choć mija już cztery lata
Czas tak mija
Pamięć po Dziś dzień ciągle żywa

Nazwiska na tablicach pamięci
Mówią tak wiele zginęli ważni wielcy
Polacy dla wielu zony ,ojcowie mężowie
Znajomi i przyjaciele

Modlimy się za nich
Od tatr po polskie morze
Tym co zginęli daj nieba Boże
Drzewa i rozrzucone szczątki Tupolewa

Cień krzyża
Do tego dnia nas przybliża
Nie łatwo jest leczyć ból cierpienie i ranny
Pamiętać musimy o tym dniu i pamiętamy

Pamięć nigdy nie umiera
Historia taką kartę nam zapisała
Tym co Zginęli
SZACUNEK I CHWAŁA

Andrzej Burszewski