MAMY ŚWIATEGO JAN PAWŁA II

Mamy Jana Pawła II ŚWIĘTEGO

To ON nas nauczał
prosił wzywał, modlił się
wielkimi słowami
Dziś Jana Pawła II Świętego mamy

Znany jest w całym świecie
Kocha go Polska od morza po góry
Zostawił po sobie wielkie dziedzictwo kultury

Teraz o Nim JPII jako o
Świętym każdy powie
W poczet świętych wstąpił
Bo zasłużył sobie

Wielka w nas duma narodowa
Znów się odbudowała
Nie tylko wielkiego ale Świętego
Polaka Polska się doczekała

Nic kościołowi się nie stanie
Święty nasz Ojciec duchowy
Jan Paweł II
W Polsce, świecie i na Watykanie

Andrzej Burszewski