"Przeszłość to jest dziś, tylko cokolwiek dalej " - Cypran Kamil Norwid

Konferencja prasowa w dniu 7 lipca 2014 r.
Biuro Zarządu Okręgowego PiS okręgu nr 31
Katowice ul. Warszawska 6/306
Godz. 11.00

Prowadzący Konferencję
Poseł RP Grzegorz Tobiszowski
Poseł RP Wojciech Szarama
Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Barbara Dziuk

Podczas konferencji prasowej zadałam publicznie pytania, na które Pan Marszałek nie raczył mi odpowiedzieć w złożonych interpelacjach, bądź odpowiedział enigmatycznie:

1. Co jest powodem że otwarcie Muzeum Śląskiego została przesunięta na 2015, a planowano otwarcie w 2012?
2. Jakie są gwarancje, że otwarcie w 2015 r jest terminem ostatecznym?
3. Jaki jest harmonogram prac, które są jeszcze do wykonania w Muzeum Śląskim w Katowicach, skoro nie przedstawiono harmonogramu prac, zwłaszcza jeśli są opóźnienia?
4. Co jest powodem przesunięcia rozliczenia przyznanych środków z UE?
5. Jak są ubezpieczone i zabezpieczone zbiory Muzeum Śląskiego i Muzeum Górnośląskiego, dlaczego ubezpieczono zbiory muzeum na określoną kwotę zbiory MŚk , czy zbiory innych muzeów, np. MGB są w ogóle ubezpieczone?
6. Czy Muzeum Śląskie posiada dopuszczenie do funkcjonowania obiektu przez Straż pożarną? Jeśli tak to kiedy taka zgoda została wydana? Jeżeli zaś decyzja Straży Pożarnej nie jest wydana, to dlaczego obiekt jest dopuszczony do zwiedzania?
7. Co jest powodem, że przekroczono kwotę inwestycji 5 mln 100, a wydano już 5 mln 600?
8. Zaskakujący jest brak umiejętności władz wojewódzkich do obsadzenia kadry. Dlaczego powołano do tej pory aż trzech dyrektorów, czy dwom wypłacono odprawy? Jeśli tak to w jakiej wysokości, a może są inne zabezpieczenia finansowe odwołanych dyrektorów?
9. Jaka jest podstawa prawna i w jakim trybie bez uchwały Zarządu Województwa powołano nowego dyrektora?
10. Jakie są przesłanki i argumenty ku temu by zlikwidować Muzeum w Bytomiu które posiada 64 pracowników i 1 000 000 eksponatów, a powierzchnia wystawowa przekracza powierzchnię wystawienniczą w nowym gmachu MŚK?

Dotacje podmiotowe od 2011 (dokument o dotacjach podmiotowych przekazany przez dyr. Smyczka) ujawniają ogromne dysproporcje w dotacjach podmiotowych na rzecz MŚK, a z pokrzywdzeniem MGB.
Dlaczego tak się dzieje i na jakiej podstawie przyznaje się dotacje podmiotowe, skoro MGB zatrudnia 64 pracowników, utrzymuje 4 budynki, i posiada milion eksponatów, a MŚK mieści się w jednym budynku , ma 110 pracowników i 83 tys, eksponatów?

Nie dopuszczę do zniszczenia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
Nie pozwolę na niefrasobliwości wydatkowania pieniędzy ze środków UE bez specjalnego nadzoru.
Trzeba postawić tamę niszczeniu wszystkiego, co śląskie i cenne.
Trzeba postawić tamę niszczeniu substancji miejskiej i zapobiec degradacji miast.
Trzeba postawić tamę nieodpowiedzialności i działaniom krótkowzrocznym.
Trzeba wreszcie stworzyć zrównoważoną strategię rozwoju regionu spójną z finansowaniem UE.

z dedykacją dla Zarządu Województwa Śląskiego

"Pragnąłem zawsze, żeby nie opuszczała mnie wiara iż wielkie dzieła ducha są bardziej obiektywne od nas i one będą nas sądzić(...) biedni utopiści, debiutanci z historii, podpalacze muzeów, likwidatorzy przeszłości podobni są do owych szaleńców, którzy niszczą dzieła sztuki, ponieważ nie mogą wybaczyć ich spokoju, godności i chłodnego promieniowania" Zbigniew Herbert, "labirynt nad morzem"