Góra Żar - Elektrownia Szczytowo - Pompowa Porąbka Żar

Podczas zwiedzania Gór Żar zachwycająca okazała się Elektrownia, którą zawsze podziwiałam. Ogromny zbiornik wodny zabezpieczający na wypadek problemów energetycznych w Regionie- darmowa energia ze spiętrzonych wód. Lobbuje się obecnie w Polsce przestarzałą energetykę jądrową, Od której UE odchodzi. Z czym należ się zgodzić ”a ponoć jesteśmy państwen nowoczesnym”, które inwestuje w wycofywane technologie. Niestety brak ogólnopolskiej Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego uniemożliwia rozwój energetyki i właściwe zagospodarowanie potencjału Gmin. Ten stan rzeczy mamy również do zawdzięczenia obecnej koalicji rządzącej, która tylko pozoruje działania. Trzeba zaznaczyć, że w maju minęło 10 wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, a nasze Państwo nie dostosowało przepisów i działań do standardów europejskich- żyjemy w fazie pozorów. Tylko z jakim efektem.
Brak bilansu Energetycznego Państwa, a następnie bilansu energetycznego regionów, co jest podstawą do zbudowania fundamentu pod Bezpieczeństwem Energetycznym- co z kolei jest jednym z priorytetowych działań w UE!