Nie pozwolimy na zamknięcie Muzeum Górnośląskiego

Wczoraj na posiedzeniu Rady Miejskiej w Bytomiu przekazałam wszystkie dokumenty dotyczące nieprawidłowości związanych z przekształceniem i z dalszą likwidacją Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, które zostało zaprezentowane 7.07.2014r. w Katowicach na konferencji prasowej, którą wspólnie z Posłami RP Wojciechem Szaramą Grzegorzem Tobiszowskim zorganizowaliśmy w obronie Muzeum Dziedzictwa Narodowego i tożsamości śląskiej. Trzeba jeszcze po raz kolejny podkreślić, że autorem zniszczenia 100 letniego liderskiego Muzeum w Bytomiu jest PO, PSL, RAŚ, SLD. Oni zagłosowali na Sejmiku za połączeniem placówek Muzeum Ślaskiego w Katowicach z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. A tym samym za likwidacją 100 letniej placówki muzealnej w Bytomiu. Tylko determinacja społeczno-polityczna ludzi doprowadziła do zahamowania zaplanowanej, zorganizowanej niszczycielskiej akcji.

NIGDY NA TO NIE POZWOLIMY. Udowodnię wszystkim, którzy przykładają rękę do zamknięcia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, tak jak udowodniłam nie raz, a szczególnie w obronie przebiegu kolei z Katowic do lotniska w Pyrzowicach przez Tarnowskie Góry, że decydenci PO działają przeciwko prawu. Dziękuję wszystkim którzy mi pomagają.

Polska jest jedna, a my musimy o nią sami zadbać.

Trzeba jeszcze raz w temacie obydwu muzeów podkreślić o dysproporcjach finansowych obydwu placówek. Dotacje podmiotowe od 2011 (dokument o dotacjach podmiotowych przekazany przez dyr. Smyczka) ujawniają ogromne dysproporcje w dotacjach podmiotowych na rzecz MŚK, a z pokrzywdzeniem MGB. Tu należy zadac jedno podstawowe pytanie: Dlaczego tak się dzieje i na jakiej podstawie przyznaje się dotacje podmiotowe, skoro MGB zatrudnia 64 pracowników, utrzymuje 4 ogromne budynki, i posiada milion eksponatów, a MŚK mieści się w jednym budynku, ma 110 pracowników i 83 tyś., eksponatów?

CZAS NA ZMIANY