Zastanawiające procedowanie studium w Gminie Zbrosławice

Spotkanie w aspekcie opracowywania studium, które służy do opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Zbrosławice wzbudziło we mnie ogromne zadziwienie. Po pierwsze dopiero dzień przed spotkaniem z mieszkańcami Gminy Zbrosławice udostępniono w internecie bardzo nieczytelną mapę poglądową. Nie poinformowano o zamierzeniach mieszkańców oraz o spotkaniu konsultacyjnym w najnowszym informatorze gminy, z którym się wszyscy mieszkańcy mają możliwość zapoznać. Wakacyjny termin konsultacji społecznych - standard obecnie panującej władzy. Moje podejrzenie stronniczości procedowania wzbudził fakt, że rdzenni mieszkańcy właściciele prywatnych działek z dziada pradziada, zwracający się do gminy o możliwość rozbudowy szeroko rozumianej działalności rekreacyjnej, a tym samym gospodarczej w dziedzinie turystycznej nie uzyskiwali zgody, aprobaty, a co najgorsze uwzględnienia w opracowywaniu studium dla gminy.

Oburzające dla mnie jest to, że władze Zbrosławic nie widzą żadnych przeciwwskazań bezpowrotnego niszczenia terenów NATURA 2000 i otuliny parkowej, wycinki drzew w celu powstania osiedli i terenów przemysłowych, które zostały nazwane małoszkodliwymi. Niestety są ustawy to regulujące i nie można pozwolić na to, aby wąska grupa rządząca na poszczególnych szczeblach (PO) pod przykrywką prawa realizowała bezprawie.

Moja obserwacja zachowań pracowników gminy w stosunku do przybyłych mieszkańców nazwała bym lekko lekceważące (olewające). Pracownik nie umiał odpowiadać na proste pytania np. ile terenów w poprzednim planie zagospodarowania zmieniono status pod zabudowę, a ile obecnie?
Zbrosławice to gmina rolniczo- turystyczna i nie można zmieniać jej charakteru.
„Wy sobie przyszliście pogadać, a my zrobimy jak zwykle i tak swoje.”

Nie tak do końca. Świadomość ludzi jest obecnie duża, tylko trzeba umiejętnie pokierować drogą formalnie prawną, aby wykazać rację rozwojowe zgodne z ogólnie przyjętymi standardami. Osobiście zaangażowałam się we współpracę z mieszkańcami, aby mieli wsparcie osoby kompetentnej w dziedzinie ochrony środowiska.

DZIAŁAMY!!!