Moda na kulturę

Moda na kulturę – będą to moje autorskie „wieczory u Basi” z Księgarnią MATRAS. Zapraszam na cykliczne spotkania Moda na kulturę – wieczory u Basi, na których ludzie ze świata szeroko rozumianej kultury będą nas wprowadzać w historyczne i współczesne tajemnice reguł rządzących naszymi zachowaniami w różnych dziedzinach życia. Całym sercem wpisuję się w modę na kulturę, chcę przypomnieć – poprzez zaproszonych gości – jakimi regułami rządzi się szeroko pojęta kultura.

Pojęcie kultura wywozi się z łacińskiego colere , które oznacza: uprawę, pielęgnację , kształcenie, a co ciekawe i co należy podkreślić: pierwotnie pojęcie to związane było z uprawą roli: cultus agri. Kultura jest definiowana na wiele sposobów, powszechnie uważa się , że słowem tym określamy wszelkie dobra materialne i duchowe stworzone przez ludzi. Materialny dorobek ludzkości utożsamiany bywa z pojęciem cywilizacji, duchowy zawiera określony zbiór wzorów zachowania i sposobów myślenia. Mówi się o kulturze słowa, kulturze politycznej, a także o kulturze osobistej – musimy sobie uświadomić, że każde nasze działanie w rożnych dziedzinach życia wynika z przyswojenia sobie powszechnie obowiązujących reguł wypracowanych przez poprzednie pokolenia. Innymi słowy, upraszczając - inaczej zachowujemy się przy stole, inaczej na bankiecie, inne menu obowiązuje podczas przyjęcia weselnego, inne podczas uroczystej wystawnej kolacji z okazji jubileuszu. Obowiązują nas inne reguły zachowania się podczas wesela i pogrzebu, obowiązuje nas wtedy inny rodzaj stroju i używamy podczas tych uroczystości innego języka.

Wieczory u Basi, na których będzie mowa o różnych aspektach związanych z szeroko rozumianą kulturą, będą poświęcone rzeczom pozornie oczywistym – kulturze słowa, kulturze kulinarnej, kulturze dźwięku i kulturze osobistej, a także kulturze rozumianej i tożsamej z pojęciem sztuki, kulturze technicznej, kulturze zdrowego stylu życia. Jednym z cyklów będzie cykl poświęcony kulturze słowa, kolejnym literaturze i kuchni, zaproszeni goście poruszą wszelkie tematy związane z kulturą przez duże K i tą naszą codzienną. Wśród zaproszonych gości będą architekci, historycy sztuki, artyści, kulturoznawcy – pasjonaci dostrzegający piękno wokół nas, które często w natłoku pracy nie zauważamy.

Piękno jest w nas i wokół nas. Zachwyćmy się nim, dzieląc się z innymi. Na pierwsze inauguracyjne spotkanie z cyklu „DYWAGACJE KULINARNO LITERACKIE” serdecznie zapraszamy 16.09.2014r. na godz. 17.00 do odnowionej z nowym, ciepłym klimatem księgarni MATRAS w Tarnowskich Górach przy ul. Krakowskiej 9.