Konferencja w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszycach

Po konferencji w Tarnowskich Górach udałam się na zjazd organizacji ekologicznych Województwa Śląskiego i Małopolskiego, gdzie poprowadziłam wykład „Człowiek integralną częścią środowiska Naturalnego”.

Wszyscy zebraliśmy się, aby opowiedzieć o problemach bliskiej lokalizacji uciążliwych zakładów przetwarzających śmieci oraz możliwości lokalizacji w innych mniej uciążliwych miejscach, jak również wymuszenia na właścicielach już istniejących zakładów zabezpieczeń przed niszczeniem środowiska naturalnego, a tym samym ograniczenia rozwoju chorób cywilizacyjnych u człowieka. Bardzo owocne spotkanie inicjujące zawiązanie koalicji pro-eko dla regionu i mieszkańców w celu radzenia sobie w złożonych procedurach z zakresu ochrony środowiska, aby nie dopuszczać do degradacji terenów zielonych. Myślałam, że bzdurne i grabieżne budowanie fabryk w bliskiej odległości od terenów mieszkalnych i leśnych minęły z PRL. No niestety myliłam się. To co usłyszałam o zniszczeniu Strzemieszyc nazywanych kiedyś zielonymi płucami, wzbudzilo we mnie przerażenie. Obecnie obserwowane są unoszące się w powietrzu drobne pyłki niczym brokat, które niszczą roślinność i przez oddychanie wprowadzane są do organizmów ludzkich. Na poparcie tego organizatorzy spotkania przygotowali stolik z osadami zebranymi z parapetów , jak również zniszczone rośliny.

Cieszę się, że znajduję sprzymierzeńców na trudnej drodze budowania normalności oraz szacunku do człowieka. Gratulacje dla organizatorów.

Przed nami jest jeszcze wiele pracy.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI:

apel do Ministra Środowiska
ogłoszenie o Konferencji
apel organizacji obecnych na Konferencji
Deklaracja współpracy