Matka Boska patronką Piekar Śląskich

Nadanie Miastu Piekary Śl. Patronki - Matki Boskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej - nasza Matka Boska Piekarska. Piękna uroczystość. Dla mnie wyjątkowa.

Od 5 roku życia pielgrzymuje do Piekar Śl. Taka nasza rodzinna tradycja i wartości duchowe, które staram się pielęgnować.