1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych

Chryzantemy 1 listopada

Pierwszego listopada
Wspominać zmarłych wypada
Co miłość radość nam przyrośli
A dżiś ich nie ma z nami w tej chwili

Fotografia na tablicy
Tylko wspomnienia po nich przywołuje
Mówiąc nam jak bardzo nam ich brakuje
Chryzantemy stoją wśród krzyży
Zniczy płomieni i nikt tego już nie zmieni

To oni są święci
Przywracamy zmarłych do naszej pamięci
Poranne mgły i przymorski
Przypominają nam o nich ile mieli w sobie miłości

Tylko kwiaty na grobach stoją
Oni śmierci już się nie boja
Pan patrzy na nas z góry
I wzrusza ramionami modlić się za nich każe
Choć zostaliśmy sami

Pisze te słowa proste
Tak jak potrafię splatam w rymy
Zawsze w modlitwie jestem ze zmarłymi
Miłość do ojców i matek
Wspomnienie po znajomych na zawsze pozostanie
Śmierć bliskich to zawsze bólu rozstanie

Choć zwrotek napisałem może wiele
Pozdrawiam was znajomi i przyjaciele

Andrzej Burszewski

Są ludzie na których zawsze można liczyć. Mechanik już kwestuje, inni dołączą później To jest piękne działanie. Tylko przez właściwe wzorce możemy przekazywać młodemu pokoleniu wartości. Nade wszystko należy szanować tych, którzy odeszli przed nami ....
WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ IM DAĆ PANIE