Uroczysta Sesja Sejmiku Śląskiego

Uroczysta Sesja Sejmiku Śląskiego 6.11.2014r. poświęcona Henrykowi Sławikowi na podsumowanie rok 2014 ogłoszonego jego imieniem.
Henryk Sławik otrzymał tytuł "SPRAWIEDLIWY WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA". Wspaniała postać, pokazująca wielki patriotyzm, jak i zaangażowanie w nasz region. Przykład, z którego należy brać wzór.
Tu chcę wspomnieć mojego wujka O.Ludwika Wrodarczyka- dzielnego ślązaka, męczennika - który już lata wstecz również otrzymał ten tytuł za uratowanie Żydów.
Mój przyjaciel Andrzej Sznajder z ramienia IPN zreferował przygotowanie całości wystawy poświęconej Henrykowi Sławikowi.