ŚWIĘCENIA BISKUPÓW POMOCNICZYCH ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Wspaniała uroczystość. Byłam i przeżywałam doniosłą duchową uroczystość. Miłe dla mnie jest, jak znajomi przyjaciele odnoszą sukcesy. Gratulacje i życzę nowowyświęconym Biskupom Bożej Opieki, Darów Ducha Świetego i Matczynego wsparcia.

źródło: http://katowice.gosc.pl/doc/2305836.Szczegolny-urodzinowy-dar
autor: Joanna Juroszek
Zdjęcia: Henryk Przondziono /Foto Gość

Szczególny urodzinowy dar

Uroczyście rozpoczęliśmy obchody 90-lecia diecezji katowickiej. W Trzech Króli otrzymaliśmy dwóch biskupów: Marka Szkudłę i Adama Wodarczyka, którzy od dziś razem z abp. Wiktorem Skworcem będą prowadzili Kościół Górnego Śląska do Boga. - Jesteście szczególnym, urodzinowym darem dla naszego Kościoła lokalnego i za ten dar jesteśmy papieżowi Franciszkowi ogromnie wdzięczni… - mówił im abp Skworc.

Metropolita katowicki w homilii biskupom wyznaczył filary, na których opierać będzie się ich posługa. Są one mocno związane z ich dotychczasowymi zadaniami.

- Ty, biskupie Marku: dziel nadal ze mną troskę o duchowieństwo tego Kościoła, o jego stałą formację - aby było ewangelicznym zaczynem i solą tej ziem - i troskę o osoby życia konsekrowanego. Ty, biskupie Adamie: staraj się o to, aby światło Ewangelii - przez Ruch Światło-Życie - ożywiało nasze parafialne wspólnoty; aby Domowy Kościół - gałąź tego Ruchu - usilnie zabiegał, by wszystkie rodziny były „miłością wielkie”.

Metropolita katowicki przypomniał także, że zadaniem biskupów jest m.in. wizytacja parafii, której celem jest umocnienie wiernych w wierze.

- Wspólnie będziemy troszczyć się, aby każda parafia była wspólnotą wspólnot, jak tego chciał, za Soborem Watykańskim II, bliski wam obu i nam wszystkim, sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Jego ideałem był Chrystus Sługa, bo „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono...” (Mk 10,45). Bądźcie i wy sługami zdolnymi do umywania nóg, schylania się aż do ziemi, po której dziś chodzi człowiek… - prosił.

Abp Skworc w dniu rozpoczęcia świętowania 90-lecia diecezji zwrócił także uwagę, że ten czas przygotowuje cały Kościół katowicki na wielki jubileusz 100-lecia, „czas szczególnej łaski”. - Niech ta perspektywa mobilizuje nas wszystkich do modlitwy i działania, aby światło Chrystusa zajaśniało - w nas i przez nas - nowym blaskiem! - zachęcał obecnych w archikatedrze.

Chwilę przed przyjęciem święceń biskupi nominaci modlili się leżąc krzyżem, wierni w tym czasie odmawiali litanię do Wszystkich Świętych JOANNA JUROSZEK /FOTO GOŚĆChwilę przed przyjęciem święceń biskupi nominaci modlili się leżąc krzyżem, wierni w tym czasie odmawiali litanię do Wszystkich ŚwiętychGłównym konsekratorem święceń biskupich ks. Marka Szkudły i ks. Adama Wodarczyka w katedrze Chrystusa Króla był abp Wiktor Skworc, a współkonsekratorami dwaj seniorzy: abp Damian Zimoń oraz bp Stefan Cichy, emerytowany biskup legnicki, pochodzący z archidiecezji katowickiej. W katedrze Chrystusa Króla obecni byli także inni biskupi, wśród nich abp Szczepan Wesoły, na co dzień pracujący wśród włoskiej Polonii i abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, oraz kapłani. Na Mszę przybyli także zwierzchnicy Kościołów innych wyznań.

Zawołaniem biskupim bp. Marka Szkudły są słowa: „W Tobie Panie zaufałem”, bp. Adama Wodarczyka - „Światło-Życie”.

Uroczystość Objawienia Pańskiego to także święto metropolity katowickiego, który dokładnie 17 lat temu z rąk św. Jana Pawła II w Rzymie przyjął sakrę biskupią.