Głosowanie imienne - ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa

POSIEDZENIE 84. - głosowanie nr 148 (16-01-2015 01:08:16)
Pkt 35. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw

PO (200), GŁOSOWAŁO - 199, ZA - 199, PRZECIW - 0, WSTRZYM. - 0, NIE GŁOS. -1


PiS (132), GŁOSOWAŁO - 130, ZA - 0, PRZECIW - 130, WSTRZYM. - 0, NIE GŁOS. - 2


PSL (38 ), GŁOSOWAŁO - 36, ZA - 36, PRZECIW - 0, WSTRZYM. - 0, NIE GŁOS. - 2


SLD (33), GŁOSOWAŁO - 33, ZA - 0, PRZECIW - 33, WSTRZYM. - 0, NIE GŁOS. - 0


KPSP (15), GŁOSOWAŁO - 15, ZA - 0, PRZECIW - 15, WSTRZYM. - 0, NIE GŁOS. - 0


TR (15), GŁOSOWAŁO - 14, ZA - 0, PRZECIW - 14, WSTRZYM. - 0, NIE GŁOS. - 1


BiG (4), GŁOSOWAŁO - 3, ZA - 0, PRZECIW - 3, WSTRZYM. - 0, NIE GŁOS. - 1


niez. (22), GŁOSOWAŁO - 20, ZA - 5, PRZECIW - 13, WSTRZYM. - 2, NIE GŁOS. - 2