Posiedzenie Komisji Oświaty w Ratuszu TG

O godz. 16.00 rozpoczęło się posiedzenie Komisji Oświaty Rady Miejskiej w TG. Sala Sesyjna wypełniona była przedstawicielami grona pedagogicznego z SP 15 i Gimnazjum Nr 4. Sprawa o tyle poważna, że zaangażowały się środowiska nauczycielskie i rodzicielskie z obydwu szkół. Na prośbę rodziców i nauczycieli obydwu szkół włączyłam się, w celu zatrzymania złej decyzji Ratusza, połączenia tych jednostek ze szkodą dla dzieci. Bulwersujące była forma i czas przed samymi Świętami Bożego Narodzenia. Tylko czujność i rozwaga rodziców sprawiła, ze zapobiegnięto katastrofie społecznej.

Urząd Miejski w tak ważnej sprawie nie podjął się dialogu z wszystkimi zainteresowanymi stronami, tylko zauważyć można było manipulacje i wytworzenie sytuacji konfliktowej. W tej sprawie cała wina jest po stronie organu prowadzącego- czyli urzędu. Popieram zawsze wszystkie formy demokracji, które wykorzystali rodzice zbierając podpisy pod protestem łączenia, jak i wystosowania pism do Kuratorium Oświaty o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie. Okazało się, że kurator oświaty wydał negatywną opinię co do łączenia, co w konsekwencji temat łączenia placówek oświatowych o różnych profilach został oddalony.

Dziwi mnie fakt, że przy tak istotnych decyzjach nie prowadzi się dialogu społecznego.
Jedno zaskakujące w tym wszystkim jest to, że przez dyktat i zastraszanie chciano wpłynąć na postawę nauczycieli i rodziców z SP15.
Mamy 25 lat demokracji i w takich sytuacjach pokazanie jedności, protestu wobec narzucania woli przez władzę jest dojrzałością i świadomością życia społeczne.

GRATULUJĘ wygranej batalii i mam nadzieję że władze wyciągną wnioski i podejmą konkretną strategię odnośnie placówek oświatowych w Tarnowskich Górach, przy niżu demograficznym, o czym wiemy od kilku lat.

Trzeba zmierzyć się z rzeczywistością szanując się nawzajem. Jestem przekonana, że tylko przez dialog można wspólnie wypracować dobre kierunki zmian dla dobra wspólnego.