"Pro memoria" - pamięci ofiar roku 1945

Wczoraj uczestniczyłam w wydarzeniu zorganizowanym przez Sejmik Województwa Śląskiego, które upamiętniło straszną tragedię wywozu mieszkańców Śląska do ZSRR. Mamy rok 2015 poświęcony tej tragedii górnośląskiej. Osobiście to dla mnie wielka sprawa, ponieważ mój dziadek Franciszek Kieras z Radzionkowa został załadowany z innymi przyjaciółmi górnikami pracującymi na BOJTNERZE (zlikwidowana kop. Powstańców Śl.) do wywózki. Miał szczęście bo w 4 uciekli z przymusowego obozu pracy. Dziadek był bardzo przewidujący i samozachowawczy. Dzięki temu udało mu się przeżyć ciężkie chwile i pomóc swoim przyjaciołom.

Pamiętam dziadka bardzo dobrze, jestem dumna z jego postawy i to że nigdy się nie poddał. Walczył do końca.

Decyzją radnych sejmiku rok 2015 jest w Województwie Śląskim Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945.

29 września 2014 r. Sejmik uchwalił przyjęcie rezolucji o treści: „Sejmik Województwa Śląskiego dla upamiętnienia 70. rocznicy Tragedii Górnośląskiej postanawia ogłosić rok 2015 Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945. W ten sposób pragniemy uczcić pamięć dziesiątków tysięcy Górnoślązaków wywiezionych do niewolniczej pracy w Donbasie i innych rejonach Związku Sowieckiego, pomordowanych, uwięzionych, aresztowanych i internowanych, ofiar gwałtów, grabieży, represji, obozów pracy”.

Tragedia Górnośląska – określenie nawiązujące do wydarzeń z 1945 roku i masowych deportacji mieszkańców Górnego Śląska do sowieckich łagrów. W wyniku represji do niewolniczej pracy na terenie ZSRR trafiło, według opinii historyków, kilkadziesiąt tysięcy osób. Większość z nich nigdy nie wróciła do Polski. Do niewolniczej pracy na Wschodzie trafiali też śląscy żołnierze i oficerowie Armii Krajowej. Z powiatów bytomskiego, zabrzańskiego i gliwickiego wywieziono w zasadzie wszystkich zdolnych do pracy mężczyzn. Choć wywózki były straszliwym dramatem dla Górnoślązaków, mieszkańcy innych części Polski właściwie nic o nich nie wiedzą. Upamiętnienie ofiar tragedii i działania zmierzające do zwiększenia świadomości dotyczącej tych wydarzeń, mają to zmienić.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI