Protest w Strzemieszycach

Uczestniczyłam w proteście mieszkańców Strzemieszyc w związku z pozytywną opinią Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dot. budowy kompostowni przez firmę Remondis na terenie dawnych Zakładów Chemicznych „STREM”. Mieszkańcy zapowiadają i ostrzegają, że podobnie jak z odpadami z Salwadoru nie poddadzą się i będą walczyć o prawo do życia w czystym środowisku (w przypadku Strzemieszyc jest to pojęcie, niestety, już względne).

Mieszkańcy mnie zapraszają i proszą o pomoc. Zabierają głos w sprawie warunków mieszkalnych w Strzemieszycach, jestem z nimi i dalej walczymy o normalność i godne życie w czystym środowisku.
http://katowice.tvp.pl/19072777/mieszkancy-strzemieszyc-nie-chca-kompostowni