Wesołe Miasteczko - przekształcenie ściśle tajne i poufne

Śląskie Wesołe Miasteczko to najsłynniejszy lunapark w Polsce. Miejsce z olbrzymim, lecz niewykorzystanym potencjałem, które nadal odwiedza blisko 200 tys. gości rocznie. Prawo i Sprawiedliwość widzi potrzebę modernizacji Wesołego Miasteczka, która wymaga pozyskania znacznych środków finansowych. Wszelkie działania związane z pozyskaniem inwestora dla projektu modernizacji Wesołego Miasteczka muszą być jednak realizowane z najwyższą starannością i poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Biorąc pod uwagę informacje przekazane przez Zarząd WPKiW S.A. radnym Sejmiku Województwa Śląskiego Prawo i Sprawiedliwość wyraża głębokie zaniepokojenie dotyczące trybu przeprowadzenia transakcji pozyskania inwestora dla realizacji inwestycji związanej z modernizacją Śląskiego Wesołego Miasteczka związane w szczególności z rezygnacją przez Zarząd WPKiW z prowadzenia w/w procedury w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych lub w oparciu o formułę partnerstwa publiczno – prywatnego.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Prezesa WPKiW S.A. Pana Arkadiusza Godlewskiego w trybie zamówień publicznych wybrana została jedynie firma doradcza, której zadaniem było przygotowanie i przeprowadzenie procesu wyboru inwestora dla projektu modernizacji Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie. Sam natomiast proces wyboru prywatnego inwestora nie odbywał się już na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, ale na podstawie wewnętrznych procedur wybranej firmy doradczej, co spowodowało, że informacja o poszukiwaniu prywatnego inwestora nie musiała i nie była upubliczniona w sposób określony w ustawie o zamówieniach publicznych (np. publikacja w biuletynie zamówień publicznych), ani nie musiała spełniać innych wymagań prawnych przewidzianych dla podobnych postępowań realizowanych podmioty publiczne.

W związku z powyższym w trosce o dobro naszego regionu, stawiamy publicznie następujące pytania:

1. Dlaczego Zarząd WPKiW S.A. W toku wyboru prywatnego inwestora dla projektu modernizacji Śląskiego Wesołego Miasteczka zrezygnował z przeprowadzenia postępowania w oparciu o zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych lub innych przepisów określonych dla podmiotów publicznych realizujących tego typu transakcje?
2. Dlaczego informacja o poszukiwaniu inwestora nie została upubliczniona zgodnie z obowiązującymi przepisami zamówień publicznych
3. Dlaczego Zarząd WPKiW S.A. zrezygnował na rzecz firmy doradczej z samodzielnego poszukiwania inwestora dla Śląskiego Wesołego Miasteczka?

Przedstawione przez nas fakty oraz brak wiarygodnej odpowiedzi ze strony władz WPKiW oraz Zarządu Województwa budzi nasze głębokie zaniepokojenie oraz prowadzi nas do przekonania, że przedmiotowa transakcja może być prowadzona z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.