Konferencja "Śmieci zabiją nasze dzieci"

Zebraliśmy się w celu nakreślenia problemu ingerencji wydziału Ochrony Środowiska w Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, z którym nie mogę się zgodzić i podejmuję wszelkie działania na Sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska, gdzie zadając niewygodne pytania jestem notorycznie obrażana oraz ośmieszana. Nie mając możliwości pracy w Komisji proszę o pomoc Państwa o pomoc w nagłośnieniu problemu, przeprowadzeniu dialogu społecznego i merytorycznego. Ten problem nie dotyczy jednej Firmy w branży odpadowej lecz wszystkich firm działających na terenie Województwa Śląskiego. A mam wiedzę na ten temat, ponieważ współtworzyłam Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami w poprzedniej kadencji i widzę narastający problem oraz brak dialogu pracowników wydziału Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim z przedsiębiorcami. Panuje totalny chaos w tym resorcie. Nikt nad tym nie ma kontroli. Decyzje, które są podejmowane przez Komisje Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Sejmik mają bardzo duży wpływ na jakość życia w naszym Województwie, także twierdzę, że "śmieci nie powinny zabijać naszych dzieci". Dlatego uważam, że powinniśmy bardzo dużo uwagi poświęcić temu zagadnieniu i promować nowoczesne technologie w tym zakresie.

Dlatego zadaje publicznie pytania:

1. Od czego zależy przyznanie statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych i czy Sejmik ma tu dowolność, tzn. jeżeli ktoś spełnia wymagania przewidziane w przepisach to czy Sejmik może odmówić nadania statusu RIPOK?

2. Czy w kryteriach przyznawania Regionalnych Instalacji jest brane pod uwagę ograniczanie ilości odpadów deponowanych na składowiskach, odzysk energetyczny odpadów, oraz zasada bliskości?

3. Czy powyższe podstawowe kryteria są brane pod uwagę przez Sejmik
i Komisję, jako kryteria ustawowe?

5. Ile średnio potrzeba czasu aby instalacja stała się RIPOK ? dwa tygodnie ?miesiąc? rok? Czy były, są , jakieś wyjątki od tej procedery, tzn. czy postępowanie w przypadku jakiejś firmy trwało dłużej lub trwa dłużej?

6. Dlaczego niektóre instalacje są konsultowane ze społeczeństwem przez tydzień, niektóre przez dwa a niektóre po godzinie są usuwane ze strony Urzędu? Czy konsultacje społeczne mają zwyczaj odbywać się na 50 zakładce nieczytelnej strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego ?
W przypadku dwóch instalacji RIPOK konsultacje społeczne odbywały się tylko przez tydzień. Dotyczy to MPGK Świętochłowice oraz MZSO Sosnowiec. Nie można oprzeć się wrażeniu, że było to celowo zrobione. W tym czasie Prezydentem Miasta Świętochłowice był Pan Dawid Kostempski a Wiceprezesem Spółki w Sosnowcu była Pani Agnieszka Kostempska, która równocześnie w kadencji 2010-2014 była Członkiem Sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7. Czy Samorząd Województwa może ingerować w lokalny rynek odpadami? Mam konkretny przykład. - wydano Spółce pozwolenie zintegrowane (Pozwolenie zintegrowane jest decyzją administracyjną będącą de facto rodzajem szczegółowej licencji na PROWADZENIE instalacji, na warunkach ustalonych dla wszystkich komponentów środowiska oraz przy spełnieniu wymagań technicznych określonych jako najlepsze dostępne techniki) , ale potem z niewiadomych przyczyn (chyba politycznych), nie ustalono tej instalacji RIPOKiem - Sąd stwierdzi nieważność tej uchwały i Zarząd Województwa zastanawia się, czy nie zaskarżać uchwały do NSA, choć może to pociągnąć bardzo duże odszkodowanie dla firmy, która nie otrzymała statusu RIPOK - min. ok 20 mln zł. , które oczywiście zostaną pokryte z finansów publicznych. Niedopuszczalne jest, że Firmy, które posiadają status RIPOK w Województwie Śląskim wystosowały pismo do Sejmikowej Komisji ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w celu wywarcia stanowiska aby Zarząd Województwa odwołał się od przedmiotowego wyrok WSA.