Porządkowanie w Zabrzu reliktów niesławnej przeszłości

Dzisiaj wspierałam Radnych Miejskich z PiS w Zabrzu odnośnie uchwały dotycząca przeniesienia pomnika poświęconego "Bohaterom Armii Radzieckiej i LWP zwycięzcom w wojnie z faszyzmem". Trzeba pamiętać o tych przykrych przeżyciach, i z szacunkiem porządkować relikty niesławnej przeszłości.
PAMIĘTAMY jak 70 lat temu, na kilka miesięcy przed kapitulacją hitlerowskich Niemiec na Śląsk weszła Armia Czerwona. Żołnierze tej Armii wraz z funkcjonariuszami NKWD dopuszczali się okrutnych zbrodni na cywilnej ludności Górnego Śląska. Gwałty, morderstwa, rabunki a nade wszystko zorganizowana akcja wywiezienia kilkudziesięciu tysięcy śląskich górników do niewolniczej pracy w kopalniach i fabrykach w głębi ZSRS przybrały skalę, która te wydarzenia utrwala w świadomości Polaków jako Tragedię Górnośląską. Pochylamy się z szacunkiem nad tą ofiarą poniesioną przez Ślązaków. Pamiętamy też, że w późniejszych represjach uczestniczyli także funkcjonariusze tworzonego wtedy w Polsce komunistycznego aparatu represji. Ci funkcjonariusze ówczesnego UB i MO nigdy nie zostali osądzeni. Pamięć o Tragedii Górnośląskiej jest częścią pamięci Polaków o ofiarach sowieckich i komunistycznych zbrodni.
Gratuluję pomysłu i przekonania większości Radnych Miejskich w Zabrzu, co do tak odważnego działania.