Sejmik 25.05.2015r.

Obrady Sejmiku odbyły się w odnowionej Sali Sejmu Śląskiego. Musze przyznać, że uzyskano efekt elegancji połączony z historią tego miejsca. Bardzo mi się spodobało. Najważniejsze punkty dzisiejszych obrad to -likwidacja Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski”, nowe poradnie w jastrzębskim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci oraz pieniądze dla Teatru Dzieci Zagłębia. Podjęlismy uchwałę w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu ”Stadion Śląski”. Ta jednostka samorządowa zajmuje się obecnie działalnością sportowo-rekreacyjną. Po likwidacji, która ma zakończyć się we wrześniu br., dotychczasowe zadania WOKiS będzie realizować powołana w 2013 roku samorządowa spółka „Stadion Śląski”. To było niepotrzebne dublowanie działań. Trzeba pewne rzeczy porządkować.

Na mocy uchwały radnych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju powstaną nowe poradnie: wad postawy, logopedyczna, psychologiczna oraz dział farmacji szpitalnej.

Podjęlismy także uchwałę o udzieleniu miastu Będzin pomocy finansowej w wysokości 60 tys. zł. Pieniądze będą przeznaczone na Teatr Dzieci Zagłębia. Jest to wsparcie, które będzie wykorzystane na remont sceny i jej doposażenie w urządzenia akustyczne, oświetleniowe i komunikacyjne.

Uchwaliliśmy także program „Śląskie dla rodziny - Karta dużej rodziny”. Ma on na celu wzmocnienie i wsparcie rodzin, w tym wielodzietnych (wychowujących troje lub więcej dzieci) z województwa śląskiego. Przyjęty przez Sejmik Program „Śląskie dla Rodziny” jest kontynuacją działań podjętych w ramach projektu o tej samej nazwie wprowadzonego przez Zarząd Województwa Śląskiego w kwietniu 2014 roku.

Obecnie ulgi i uprawnienia oferuje 34 partnerów, a wśród miejsc oferujących zniżki są m.in. obiekty w Parku Śląskim, muzea, teatry, opera, filharmonia, koleje, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego. Katalog ulg i uprawnień pozostaje otwarty i będzie sukcesywnie poszerzany o kolejne podmioty.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie. Wniosek składa się w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W województwie śląskim od 16 czerwca 2014 do 30 kwietnia 2015 roku wydano łącznie ponad 95 tys. kart. Również moja rodzina 2 + 4 w Gminie Tarnowskie Góry zakwalifikowała się do tej karty.

Polecam wszystkim rodzinom wielodzietnym, aby przystąpiły do tej karty, ponieważ można skorzystać z wielu ciekawych propozycji kulturalnych za niewielkie pieniądze. Przystąpienie jest bezpłatne. Sama wiem ile trzeba wydać, jeżeli się chce skorzystać z różnych atrakcji dla rodziny.

Nie była bym sobą, jakbym nie złożyła interpelacji:

1. Dotyczy: Muzeum Śląskiego. Chcę uzyskać informacje na temat oddania budynku pod względem techniczny. Wiem, że jest wiele problemów z tym tematem. A zbliżające się otwarcie i niespełnienie wymogów jakie musi posiadać obiekt może skutkować tragedią ludzką dla odwiedzających. W historii naszego regionu przerabialiśmy kilka np. zawalenie się gmachu podczas targów gołębiarzy. W związku z tym przed otwarciem musi być wszystko odpowiednio zabezpieczone, żebyśmy nie przeżywali tego typu tragicznych zdarzeń.
2. Dotyczy: obecnie działań związanych z Muzeum Górnośląskim. Jak wygląda dalsze procedowanie po podjętej uchwale Rady Miasta Bytomia 27.04.2015r.odnośnie wspólnego prowadzenia placówki.
3. Dotyczy: Przedsięwzięcia pn. „Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice - Pyrzowice”
4. Dotyczy: chaosu panującego na stronie BIP Województwa Śląskiego. Nie ma na bieżąco informacji dotyczących komisji, protokołów z sejmików (zeszłe kadencje bardzo szczątkowo są potraktowane). Już nie mówiąc, że strona jest bardzo nieczytelna.

Miałam przyjemność liczyć głosy podczas obrad Sejmiku. Mówiąc krótko bardzo to lubię. Obrady bardzo przyjemne w historycznym momencie zwycięstwa w Wyborach Prezydenckich Andrzeja Dudy.