Pielgrzymka do Piekar Śląskich

Jak zwykle Piekary Śląskie odwiedziła rzesza mężczyzn podczas pielgrzymki, tak jak co roku. W tym roku świętowaliśmy 90 lat koronacji Matki Boskiej Piekarskiej. Przeżycie duchowe wielkie. Dla mnie Kalwaria Piekarska i Bazylika są oddechem duszy. Pani Prezydent Piekar Śląskich wraz całym wydziałem Urzędu Miejskiego zdała egzamin w organizacji wielkiego przedsięwzięcia jakim była dzisiejsza Pielgrzymka Mężczyzn do Piekar. Przyjechało wiele osobistości.