Beata Szydło - kandydat na Premiera RP na roboczym spotkaniu

Wczoraj z Zarządem Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności spotkała się Beata Szydło kandydat na Premiera RP wraz z szefem kampanii wyborczej wice Marszałkiem Stanisławem Karczewskim i posłami ziemi Śląskiej, by rozmawiać o przyszłości polskiego górnictwa. Było to pierwsze z cyklu spotkań, na których wypracujemy strategię rozwoju polskiego górnictwa.
Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa, podczas której Beata Szydło mówiła m.in. o tym, że rząd PO-PSL nie ma wiarygodnego programu dla górnictwa, a premier Kopacz organizuje na Śląsku wyborcze pokazówki.