Konwencja wyborcza PiS

Na sobotniej Konwencji Wyborczej Prawa i Sprawiedliwości spotkałam wielu przyjaciół. Kandydatka do objęcia urzędu Premiera Beata Szydło, przedstawiła pakiet priorytetowych ustaw, które będą uchwalane w pierwszej kolejności, bezpośrednio po wyborach, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zwycięży.
Między innymi zostanie zrealizowany program „rodzina 500+”, zostanie obniżona stawka podatkowa CIT do 15% dla przedsiębiorców osiągających obrót poniżej 1, 2 mln złotych, wprowadzona zostanie powszechna minimalna stawka godzinowa w wysokości 12 zł brutto, dotycząca wszystkich rodzajów umów, na jakich zatrudniani są pracownicy. 40% zamówień publicznych będzie musiało być realizowanych przez miejscowe firmy, rolnicy uzyskają możliwość taniego i łatwego ubezpieczenia się na wypadek klęski żywiołowej, zostanie zahamowana wyprzedaż ziemi rolnej, będziemy konsekwentnie i skutecznie domagali się wyrównania dopłat dla rolników do poziomu dopłat na Zachodzie. Sprowadzimy do Polski rodaków z Kazachstanu i innych byłych rubieży dawnego ZSRR. Beata Szydło podkreślała, że aby zrealizować te i inne projekty, wystarczą uczciwe, dobre rządy. Zostanie uszczelniony system podatkowy i nastąpi opodatkowanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Wyzwolimy potencjał narodu, zrealizujemy program utworzenia 1,2 miliona nowych miejsc pracy. Do szerszego zapoznania się z programem odsyłam do strony DamyRadę.