Bruksela naprawia błędy w polskiej gospodarce z odpadami

Początek weryfikacji przez Ministerstwo Ochrony Środowiska ze względu na zgodności z przepisami UE, które są udokumentowane certyfikatem UE. Temat bardzo ważny w gospodarce z odpadami, który zawsze był sterowany odgórnie przez opcje rządząca PO i PSL szkodząc innowacyjnym technologiom, które stanowią siłę napędową całej gospodarki.
Wreszcie czas na zmiany i normalność. Moje wystąpienia w tych kwestiach na komisji Ochrony środowiska w Sejmiku, jak i na Sejmiku Śląskim zawsze były zgodne z prawem podważając decyzje wydziału Ochrony Środowiska. Nie raz prosiłam o interpretacje prawną, co do wpisu RIPOK poszczególnych firm przetwarzających odpady, bo miałam wątpliwości. Niestety nigdy nie wzięto poważnie mojego stanowiska zgodnego z prawem polskim i UE.
Obecnie mam satysfakcję, że miałam rację, jednak przykre jest to, że niestety nie wzięto pod uwagę odszkodowań finansowych i nieodwracalnych strat na jakie Wydział Ochrony Środowiska naraził Województwo Śląskie
Nigdy nie można się poddawać w walce o normalność i przestrzeganie prawa.
Pod prąd płyną tylko ryby szlachetne

Artykuł ze strony internetowej Ministerstwa Ochrony Środowiska:
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/25157_kolejna_polska_ekotechnologia_zweryfikowana_w_ramach_programu_etv_eu.html

Kolejna polska ekotechnologia zweryfikowana w ramach programu ETV EU

Technologia Bio-Com System uzyskała europejskie Świadectwo Weryfikacji ETV UE. Potwierdza ono najwyższą jakość technologii i osiąganie przez nią zakładanego efektu ekologicznego. Technologia firmy SELMA sp. z o.o. sp. k. służy do biologicznego przetwarzania odpadów.

To już druga polska technologia zweryfikowana w ramach pilotażowego programu weryfikacji technologii środowiskowych Unii Europejskiej (ETV UE) przez jednostkę weryfikującą działającą przy Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym - Oddział w Poznaniu. Dotychczas ta jednostka przeprowadziła proces weryfikacji dla dwóch z pięciu technologii w Europie, które uzyskały Świadectwo Weryfikacji ETV UE. Daje to Polsce pozycję lidera pod względem liczby zweryfikowanych w systemie ETV UE technologii.

System weryfikacji technologii środowiskowych jest systemem dobrowolnym, który pozwala udokumentować w sposób niezależny, wiarygodny i oparty na solidnych podstawach naukowych, że technologia działa tak, jak zadeklarował dostawca, uzyskuje deklarowane parametry i wynikający z nich efekt ekologiczny. W Polsce uprawione do weryfikacji technologii w ramach ETV UE są trzy akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji jednostki: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Oddział w Poznaniu (Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe), Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowych) oraz Przemysłowy Instytut Motoryzacji (Ośrodek Jakości PIMOT). Świadectwo ETV UE jest honorowane na rynku europejskim.

Świadectwo Weryfikacji wraz raportem zweryfikowanej technologii Bio-Com System na stronie Komisji Europejskiej.