"Tyko pod tym krzyżem ..."

Na pamiątkę kolejnej rocznicy odprawianej mszy św., przez męczennika bł. ks. Jerzego Popiełuszki w kościele w Bytomiu 8.10.1984r. uczestniczyłam we mszy św. w intencji naszej Ojczyzny.
Przeżycie wielkie, dające przemyślenia nad tym, co było, co jest i co będzie. Chwila zadumy nad trudną, krwawą historią naszej ukochanej Ojczyzny.
Co jakiś czas są nam odsłaniane mroczne wydarzenie tej i innych zbrodni na prawdziwych patriotach- Polakach.
"Tylko pod tym krzyżem,
tylko pod tym znakiem,
Polska będzie Polską, a Polak Polakiem"