Czarni Bytom - lider regionu i Polski

Wczoraj gościłam w klubie Judo Czarni Bytom. Obecnie Członków prawie 1000 osób w trzech kategoriach. Miło popatrzeć na wspaniałą młodzież, która jest zdyscyplinowana, poświęcający swój czas wolny na edukację ruchową. Dokonania klubu są wielkie i bezapelacyjne. 50 medali olimpijskich i wspaniała kadra instruktorska.
Na sukces pracuje zespół!
Gratulacje.