Odwiedziny Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta- Koło Gliwickie

Na zaproszenie odwiedziłam filię świętochłowickiego Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta Koło Gliwickie. Kolejna placówka, z którą nawiązałam współpracę na rzecz tych, którzy są odrzucani przez wszystkich. Miłe spotkanie, które myślę zaowocuje w przyszłości. Każdy człowiek bez względu na wszystko ma prawo do godności i szacunku. Tę ideę musimy chronić i pielęgnować w naszym społeczeństwie.