Konferencja w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji Repty czeka rozbudowa. Projekt modernizacji został zgłoszony w 2014 roku do Ministerstwa Rozwoju i samorząd województwa przyznał 20 mln złotych na realizację. Z zaplanowanej kwoty 42, brakowało 20 milionów. Na prośbę dyrektora GCR-u Krystiana Oleszczyka wystąpiliśmy, wraz z posłem Michałem Wójcikiem, do ministra z interpelacją w tej sprawie i zapadła decyzja. Dziś ogłoszono oficjalnie, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Repty Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach otrzyma ponad 20 mln złotych z rezerwy budżetowej państwa. O decyzji premier Beaty Szydło i resortu finansów poinformował wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, a dr Krystian Oleszczyk, dyrektor Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji, podziękował wojewodzie, podziękował nam – parlamentarzystom, i premier Beacie Szydło za tę ważną dla Śląska i Tarnowskich Gór, a zwłaszcza dla pacjentów, nowinę. W nowym pawilonie znajdzie się miejsce dla 174 pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi. Zostanie rozbudowane Centrum, które jest unikalnym w skali kraju specjalistycznym szpitalem rehabilitacyjnym, gdzie pacjenci ze schorzeniami kardiologicznymi, neurologicznymi i urazowo-ortopedycznymi mogą liczyć na poszpitalną rehabilitację. W Reptach rocznie leczy się około 7 tysięcy chorych, zarówno ze Śląska, jak i z innych regionów kraju.

http://www.katowice.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci_urzedu/st:1/idn:5865.html