Zakłady Chemiczne - praca u podstaw

4.03.2016r. z inicjatywy I Wicewojewody Jana Chrząszcza, Burmistrza TG, Przewodniczącej Kom. Finansów Marii Ożga oraz mojej zorganizowaliśmy robocze spotkanie na temat likwidacji niebezpiecznych odpadów po Zakładach Chemicznych wałkowany już ponad 20 lat. Teraz – jako że finansowanie tej inwestycji nastąpić powinno ze szczebla centralnego – wraz z nastaniem nowego rządu – pojawia się kolejna szansa na rozwiązanie problemu. Wczoraj w magistracie rozmawialiśmy o unieszkodliwieniu tarnogórskiej bomby ekologicznej. Mimo że różnią nas poglądy na interpretację przepisów prawnych mających wpływ na rozwiązanie powyższej kwestii, w jednym się zgadzamy – konieczne jest wykreślenie Zakładów Chemicznych z Krajowego Rejestru Sądowego, przy wcześniejszym spłaceniu wierzytelności tego podmiotu. Spłata ta będzie wynosić 3,6 mln zł plus odsetki powinna nastąpić z budżetu państwa. Posiadaczem wszystkich odpadów (w tym także tych zalegających na gruntach prywatnych) są Zakłady Chemicznie. Wykreślenie podmiotu z KRS pozwala na przekazanie odpadów Skarbowi Państwa, a co za tym idzie Staroście Tarnogórskiemu. To otwiera prawną drogę do działania i starań o pozyskanie na powyższą inwestycję środków z funduszy ochrony środowiska, Unii Europejskiej oraz innych możliwych do zlikwidowania problemu ekologicznemu.

Za pomoc w organizacji spotkania serdecznie dziękuję Burmistrzowi Miasta Arkadiuszowi Czechowi i I Wicewojewodowi Janowi Chrząszczowi. Będziemy wspólnie pracować nad likwidowaniem bomby ekologicznej, o której się mówi od ponad 20 lat organizując konferencję i spotkania- reklamy polityczne polityków z PO, które do tej pory nic nie wniosły. Teraz trzeba wziąć się do pracy, a nie dyskutować i się reklamować na terenie byłych Zakładów Chemicznych.
Jestem przekonana, że wspólnie będziemy systematycznie roboczo pochylać się nad problemem

.KOCHANI WSZYSCY DO PRACY. WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD.


Zdjęcia um tg