Konferencja prasowa 500+, ustawa o 6-latkach DOBRA ZMIANA dla Polski

Dziękuję Burmistrzowi Miasta TG Arkadiuszowi Czechowi za pomoc w zorganizowaniu konferencji prasowej, która dotyczyła programu 500+ i zmienionej ustawy dotyczącej pójścia 6- do szkoły, gdzie od stycznia rodzic decyduje o tym czy dziecko zostaje w przedszkolu, czy idzie do szkoły. Zorganizowałam konferencję w TG, ponieważ gmina Tarnowskie Góry bardzo dobrze się przygotowała do programów. Jestem pod wrażeniem. To jest przykład dla wszystkich gmin, które nie potrafią się zorganizować. Tak trzymać! Ja ze swej strony będę pomagać w tej sytuacji i moje biuro będzie wspomagać program, aby na początku wszystko ruszyło dobrze.
A teraz trochę wyjaśnień odnośnie dwóch bardzo ważnych tematów dotyczących rodziny.

1. Korzyści płynące z programu 500 plus
Według MRPiPS z programu skorzysta 2,7 mln rodzin, które mają ponad 3,7 mln dzieci. Z szacunków wynika, że najwięcej dzieci, które mogą zostać objęte programem, mieszka m.in. w woj. mazowieckim – ok. 463,1 tys.; dalej są woj. śląskie (ok. 389 tys.), wielkopolskie (ok. 351,9 tys.)
- pieniądze wrócą do budżetu w różnorakiej formie, napędzą gospodarkę (nikt ich do skarpety nie schowa) tym bardziej, że potrzeby rodzin wielodzietnych są zawsze duże
- kwota 500 zł pomoże łatwiej podjąć decyzję o powtórnym macierzyństwie
- pamiętajmy, że 500 zł , to niewiele ponad 100 euro – nie jest to kwota porażająca, ale naszych warunkach wysoka
- kwota 500 zł miesięcznie, to rodzaj podwyżki dla masy rodzin, w których albo pracuje tylko jeden z rodziców, albo dwoje i bardzo często za najniższą krajową, pracodawcy podwyżek często , gęsto nie planują
- kwota 500 złotych pomoże młodym rodzinom spłacającym mieszkania – mieszkanie też jest inwestycją dla dziecka
-ulgi podatkowe mieli i mają matki i ojcowie samotnie wychowujący dzieci, teraz będzie to dotyczyć pełnych rodzin
- jeśli wyliczono, że koszt wychowania dziecka w rodzinie zastępczej wynosi 2000 złotych, to 500 złotych dla dziecka w rodzinie naturalnej oznacza 4 razy mniejszą kwotę dotacji
Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, np. z funduszu alimentacyjnego.

Profesor Julian Auleytner z Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej zwrócił natomiast uwagę, że zaletą programu "Rodzina 500 Plus", jest otworzenie dyskusji na temat polityki rodzinnej w Polsce, której obecnie brak. Ten brak wynika natomiast z pewnych zaszłości, kiedy rodziną się nie interesowano. Współcześni zaś liberałowie wszelkie wydatki na rodzinę traktowali jako koszty i nic więcej - podkreślił profesor Auleytner. Dodał, że rodzina daje państwu, gospodarce i całemu społeczeństwu wielki wkład nie tylko przez fakt urodzenia i wychowania dzieci ale też przez dostarczenie państwu pracowników i podatników. Są to ważne funkcje rodziny, o których się zapomina. W Niemczech na przykład eksponuje się to, że inwestycja w dziecko jest inwestycją w przyszłego podatnika - podkreślił profesor Auleytner – cytat za: http://praca.gazetaprawna.pl/

- pamiętajmy, że w przypadku podejrzenia o marnotrawienie pieniędzy, pracownik socjalny może zamienić kwotę pomocy na pomoc rzeczową lub usługę – opłacenie opieki żłobkowej, przedszkolnej, dożywianie lub zakup pomocy szkolnych. Umożliwia to art. 8 ustawy o pomocy społecznej, obowiązującej od 2006 r.

2. Dlaczego tak bardzo samorządowcy burzą się przeciw zdawałoby się już zamkniętej sprawie i dokonanych zmianach dotyczących ustawy o 6-latkach?

Problem nie tkwi w miłości do dzieci, problem tkwi w miłości do pieniędzy. Sześciolatki, o czym mówią nauczyciele po doświadczeniach ubiegłego roku, nie nadają się do szkoły. Są zagubione.

Fakty: wysokość części subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego uzależniona jest od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów, typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Finansowy standard podziału wylicza się przez podzielenie ogólnej kwoty subwencji przez ogólną liczbę uczniów przeliczeniowych. MEN wyliczyło, że w 2016 r. standard A wyniesie 5.357 zł– cytuję za: http://www.oswiata.abc.com.pl/,

O tym, że sześciolatki będą zarabiały na podwyższenie subwencji można się było dowiedzieć już w 2013… Na Kongresie Gmin Wiejskich wiceminister edukacji informował:
Wiceminister podkreślił, że przy podziale subwencji oświatowej między samorządy uwzględniono wskaźnik zwiększający o 3,1 proc. liczbę uczniów szkół podstawowych. W tym roku było to 2,9 proc., co miało zapewnić samorządom środki na pokrycie kosztów edukacji sześciolatków.) Zwiększenie wskaźnika o 0,2 proc. w stosunku do ubiegłego roku zapewni dodatkowe pieniądze obiecane wocenie skutków regulacji do tzw. ustawy sześciolatkowej. Wprowadziliśmy w niej zapis o liczebności oddziału do 25 uczniów zaznaczył Przemysław Krzyżanowski i konkulzja:
W 2013 r. kwota subwencji oświatowej przypadająca na jednego ucznia w szkole podstawowej położonej na terenie gminy wiejskiej lub na terenie miasta liczącego do 5 tysięcy mieszkańców wynosiła średnio 8441 zł. W przypadku uczniów gimnazjów było to 8679 zł. To efekt przeliczenia standardu A wagami, m.in. przysługującymi gminom wiejskim – czytamy na stronie: Serwisu Samorządowego PAP.

Podkreślam: w 2013 za dzieckiem z terenu gminy wiejskiej i miasteczka do 5000 mieszkańców szła dotacja 8441 zł, za dzieckiem miejskim w roku 2016 idzie nadal subwencja 5300 zł.

Zatem subwencja oświatowa na jednego ucznia wynosi średnio 5,3 tys. zł, natomiast kwota na przedszkolaka 1305 zł i będzie zwiększona od września do 1370 ( dowiadujemy się z listu, który pisze Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej skierowanym do samorządowców 5 stycznia 2016 o czym informuje portal samorządowy.pl.)

PODSUMOWUJĄC: sześciolatek w przedszkolu w mieście, to dotacja 1300 zł, ten sam przedszkolak w szkole to dotacja (w mieście) 5300, ale już w szkole wiejskiej to dotacja wynosząca ponad 8000 zł. Różnice są znaczne i o te różnice w kwotach walczą samorządy. Bo nie o dzieci tu chodzi. Na domiar złego do tej pory subwencje na uczniów nie musiały być co do złotówki rozliczane, ale dotacja na przedszkolaka musiała dokłądnie rozliczana. Co zapewne wynika z tego, że algorytm dotacji na ucznia jest co najmniej zastanawiający.

Przypominam, że Opole i Sosnowiec szybko przeliczyły straty i nagle zaproponowano w tych dwóch miastach dodatki w wysokości 500 i 1000 złotych dla tych rodziców, którzy zdecydują się wysłać do szkoły maluchy. Należy zapytać skąd mają nagle te dwa miasta u siebie takie rezerwy? W innych miastach” przekupstwem z miłości do dzieci” gmina np. funduje notebooki. Przy 4000 tysiącach zł
(dziecko w mieście) zysku można szybko skalkulować, że zaproponowana rodzicom kwota w wysokości 1000 złotych skutkuje i tak znacznym zyskiem dla …gminy.
CIEKAWE?

RELACJA TELEWIZYJNA BOBROWNIKI.TV


Zdjęcia um tg