Podziękowanie od Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska