Sesja Rady Gminy Świerklaniec

Po raz pierwszy, chciałbym się z Państwem podzielić wieściami z sesji Rady Gminy Świerklaniec.
Okazja ku temu wyjątkowa, bo gościliśmy na dzisiejszej sesji Panią Poseł Barbarę Dziuk, która przybyła na nią, aby zadeklarować chęć pomocy w rozwiązaniu niełatwej sytuacji, dotyczącej utraty dofinansowania do budowy gminnych przedszkoli. Pani Poseł nieomieszkała wytknąć błędów, jakie zostały popełnione przy składaniu wniosków o dotację. Zapewniała jednak zgromadzonych o pełnym poparciu działań naprawczych władz gminy. Mówiła, jak ważną rolę w jej działalności społeczno-politycznej pełni rodzina, jak otwarta jest na problemy każdego człowieka. Właśnie z tych wartości wynika troska o pozytywne rozwiązanie gminnego problemu z niewystarczającą iloścą miejsc w przedszkolach.
Mając takich sprzymieżeńców, możemy mieć nadzieję, że wspólne działanie radnych, wójta innych zaangażowanych podmiotów przyniesie oczekiwany efekt.