500+ wdrożenie: konferencja prasowa w TG

Popieram 500+

Wystąpiłam w Sejmie z poparciem dla programu 500+ podczas sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Podkreśliłam, że do tej pory polskie rodziny nie miały wsparcia, że 6-osobowa rodzina złotówkę musiała dzielić na sześć. Ulgi podatkowe mieli i mają matki i ojcowie samotnie wychowujący dzieci. Pytałam: dlaczego pełna rodzina jest dyskryminowana? Wspomniałam, że rodzina jest najwyższą wartością i tę rodzinę trzeba wspierać również finansowo. Podkreśliłam, że opozycja przez 8 lat nie zrobiła nic – odbierała jedynie dzieci rodzino biednym - jakby to miało uzdrowić sytuację. W Polsce wychowanie dziecka, to ogromny wydatek. Poprzedni rząd w ramach „pomocy” rodzinom wprowadził 23% VAT na wszelkie artykuły dziecięce i prowadził celową politykę, politykę dyskryminowania rodziny.

Korzyści płynące z programu 500 plus

Według MRPiPS z programu skorzysta 2,7 mln rodzin, które mają ponad 3,7 mln dzieci. Z szacunków wynika, że najwięcej dzieci, które mogą zostać objęte programem, mieszka m.in. w woj. mazowieckim – ok. 463,1 tys.; dalej są woj. śląskie (ok. 389 tys.), wielkopolskie (ok. 351,9 tys.)
- pieniądze wrócą do budżetu w różnorakiej formie, napędzą gospodarkę (nikt ich do skarpety nie schowa) tym bardziej, że potrzeby rodzin wielodzietnych są zawsze duże
- kwota 500 zł pomoże łatwiej podjąć decyzję o powtórnym macierzyństwie
- pamiętajmy, że 500 zł , to niewiele ponad 100 euro – nie jest to kwota porażająca, ale naszych warunkach wysoka
- kwota 500 zł miesięcznie, to rodzaj podwyżki dla masy rodzin, w których albo pracuje tylko jeden z rodziców, albo dwoje i bardzo często za najniższą krajową, pracodawcy podwyżek często , gęsto nie planują
- kwota 500 złotych pomoże młodym rodzinom spłacającym mieszkania – mieszkanie też jest inwestycją dla dziecka
-ulgi podatkowe mieli i mają matki i ojcowie samotnie wychowujący dzieci, teraz będzie to dotyczyć pełnych rodzin
- jeśli wyliczono, że koszt wychowania dziecka w rodzinie zastępczej wynosi 2000 złotych, to 500 złotych dla dziecka w rodzinie naturalnej oznacza 4 razy mniejszą kwotę dotacji
Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, np. z funduszu alimentacyjnego.

Profesor Julian Auleytner z Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej zwrócił natomiast uwagę, że zaletą programu "Rodzina 500 Plus", jest otworzenie dyskusji na temat polityki rodzinnej w Polsce, której obecnie brak. (..)Współcześni zaś liberałowie wszelkie wydatki na rodzinę traktowali jako koszty i nic więcej.(…)Profesor Auleytner dodał, że rodzina daje państwu, gospodarce i całemu społeczeństwu wielki wkład nie tylko przez fakt urodzenia i wychowania dzieci ale też przez dostarczenie państwu pracowników i podatników. Są to ważne funkcje rodziny, o których się zapomina. W Niemczech na przykład eksponuje się to, że inwestycja  w dziecko jest inwestycją w przyszłego podatnika - podkreślił profesor Auleytner – cytat za: http://praca.gazetaprawna.pl/

- pamiętajmy, że w przypadku podejrzenia o marnotrawienie pieniędzy, pracownik socjalny może zamienić kwotę pomocy na pomoc rzeczową lub usługę – opłacenie opieki w żłobku, przedszkolu, dożywianie lub zakup pomocy szkolnych. Umożliwia to art. 8 ustawy  o pomocy społecznej, obowiązującej od 2006 r.

Co rodzic wiedzieć powinien?

Na złożenie wniosku ma trzy miesiące,
aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od 1 kwietnia, wniosek musi złożyć do 1 lipca
świadczenie wypłacane będzie przez gminy
wniosek może złożyć: w urzędzie,
za pośrednictwem poczty,
przez Internet,
za pośrednictwem Banku
przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
Samorządy przygotowały strony na temat programu, zamieściły informatory,
uruchomiono infolinie.

Problemy przy wdrożeniu systemu:

we wnioskach najczęściej brakuje informacji o współmałżonku,
brak danych dotyczących pierwszego dziecka w przypadku wnioskowania o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci,
wnioskodawcy zapominają o umieszczeniu numerów PESEL członków rodziny,
brak pełnych danych adresowych.
Zewnętrzne problemy techniczne z rejestracją zostały zażegnane, do dziś złożono w całej Polsce ok. 200 tysięcy wniosków .
Pamiętajmy, że to rozruch, zanim wszystko będzie działać bezbłędnie, trochę czasu upłynie. Poza tym wszelkie niedociągnięcia i niedoskonałości będą na bieżąco eliminowane.

W całej Polsce program 500 plus obejmie 2,7 mln rodzin, w których 3,7 mln dzieci ma prawo do świadczeń
Na Śląsku w 2016 przeznaczono na program 500+ milion osiemset tysięcy, uprawnionych jest ok. 400 tysięcy dzieci

Nie zapominajmy- najbardziej uczuleni na marnowanie pieniędzy będą ci, którzy są bardzo dobrze sytuowani.
W wielodzietnej rodzinie 500 złotych to dodatek, najczęściej do pensji na poziomie 1380 zł brutto miesięcznie. O takich przeciętnych zarobkach Polaków informuje GUS.
Te pieniądze wrócą i napędzą gospodarkę. Polacy nie włożą ich do skarpety, wydadzą je na bieżące pilne domowe wydatki, a tych nikomu z nas nie brakuje.