Wycieczka uczniów do Weimaru

Objęcie patronatem Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących było dla mnie szczególnie miłe. Czuję się zaszczycona, gdyż mogłam wesprzeć finansowo szkołę, poprzez zdobycie sponsorów na wycieczkę uczniów i nauczycieli, do Weimaru. Dzięki temu mogli uczestniczyć w projekcie historycznym „Śladami niemieckiej historii i literatury – poznawanie niemieckiej historii od roku 1918 do dziś” , które wspomagała Fundacja Polsko -Niemiecka Współpracy Młodzieży wraz z niemiecką szkołą BBS-Friesoythe.  Dziękuję Dyrekcji i gronu pedagogicznemu. Obiecuję nadal wspierać młodzież w zdobywaniu umiejętności i wiedzy bezcennej dla naszej społeczności lokalnej, regionalnej i dla naszego kraju.