Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia

Podczas posiedzenia zespołu do spraw zdrowia wspólnie z przedstawicielami Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej SANEPID dyskutowaliśmy nad zmianami ustawowymi. Pani Poseł Anna Czech przewodnicząca zespołu profesjonalnie poprowadziła spotkanie.
Wszystko przed nami, żeby było dobrze dla wszystkich. Tylko przez dialog można zmieniać rzeczywistość. Miło mi było, że Pani Dyrektor Sanepidu bytomskiego Jolanta Wąsowska wniosła głos w dyskusji. Dobrze, ze jest silna reprezentacja Śląska.

Wspólnie wypracowaliśmy stanowisko dotyczące w sprawie postulowanej zmiany organizacji i zakresu kompetencji Inspekcji Sanitarnej.Pobierz dokument: Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia w sprawie postulowanej organizacji i zakresu kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej