Rocznica Katynia

W Tarnowskich Górach wraz z rodziną katyńską uczestniczyłam we mszy św. oddając cześć polskim bohaterom, którzy dopiero od 25 lat mogą być należycie uhonorowani.