O sytuacji lecznictwa uzdrowiskowego: artykuł w "Kronice Sejmowej"