Bardzo długi i bardzo smutny wydruk

Roszczenia firm realizujących budowę autostrad. Rządy PO i PSL doprowadziło wiele firm do likwidacji. To jest wydruk długu wobec drogowców.