Parlamentarny Zespół ds Organizacji Zdrowia

Wczoraj między posiedzeniami komisji odbyliśmy posiedzenie Parlamentarnego Zespołu da. Organizacji Zdrowia dotyczące kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentami z rakiem piersi w kontekście diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Bardzo ważny temat. Cieszę się, że w pracach bierze udział prof. dr. hab. n. med. Barbara Bobek-Bilewicz zastępcę dyrektora da. Lecznictwa Otwartego i Diagnostyki w Centrum Onkologii- Instytucie/Oddział w Gliwicach.