Charytatywna akcja klubu "Czarni" Bytom

W Bytomiu w klubie CZARNYCH odbyła się wczoraj akcja charytatywna dla dziecka. To są bardzo ważne sprawy i idea.