Zakończenie roku akademickiego w tarnogórskim UIIIW

Jak pachną lipy to już wiadomo, że zbliża się koniec roku szkolnego. Wczoraj uczestniczyłam w zakończeniu UIIIW w Tarnowskich Górach, którego jestem współtwórcą. 10 lat temu utworzyłam Pierwszy Tarnogórski UIIIW wspólnie z WSZiA w Opolu oraz Tarnogórzaninem prof. Janem Miodkiem. Takie połączenie zapewniało wysoką kadrę naukową. Sprawiała mi ta działalność wielką przyjemność. Niestety pełnione funkcje najpierw od 2010 roku Radnej Sejmiku Śląskiego, a obecnie Posła na Sejm RP sprawiły, że prawie 5 lat temu połączyliśmy dwa uniwersytety tarnogórskie. Dziękuję Magdalenie Latacz i Stanisławie Szymczyk za zrozumienie i życzliwość. Razem można więcej. Życzę wszystkim dobrych wakacji.