Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Wczoraj na zaproszenie Śląskiej Izby Lekarskiej uczestniczyłam w posiedzeniu Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, Ciekawe spotkanie dające nowe spojrzenie w dialogu społecznym, które jest obecnie bardzo potrzebne.