Moje wystąpienie sejmowe w sprawie specjalnych stref ekonomicznych

Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2015 r." wraz ze stanowiskiem Komisji.