Pielgrzymka do Piekar z udziałem Pani Premier Beaty Szydło

Wspaniała pielgrzymka Kobiet ze Śląska w Piekarach Śląskich u "GOSPODYNI ŚLĄSKIEJ" z udziałem Pani Premier Beaty Szydło.

Dziękuję wszystkim kobietom, które przybyły do Matki Boskiej Piekarskiej. Dziękuję Pani Prezydent Piekar Śląskich Sławie Umińskiej-Duraj za koordynację i zapewnienie bezpieczeństwa podczas uroczystości. Jak zawsze parafianie z Bazyliki dali serce w organizację pielgrzymki. Jesteście niezastąpieni.

Pani Premier Beacie Szydło wręczyłyśmy wspólnie z Panią Prezydent Piekar Śląskich Sławą Umińską-Duraj broszkę wykonaną z węgla, który jest skarbem naszego regionu.