Konferencja prasowa - nieprzyjemne zapachy w Brynku

W lipcu mieszkańcy Brynka w Gminie Tworóg zostali zaskoczeni bardzo nieprzyjemnymi zapachami. Okazało się, że na grunty należące do Agencji Nieruchomości Rolnych, które w przetargu otrzymała kobieta ze Zbrosławic zwieziono z Bytomia osady ściekowe BPK. Problem był nie tylko w zapachu, istniała też groźba zanieczyszczenia gleby, wód gruntowych. Po pierwszych przywozach osadów z Bytomia zebraliśmy próbki i wysłaliśmy do analizy. Okazało się, że wszystkie normy określone w przepisach są przekroczone.

Chcę zaznaczyć, że w bezpośrednim sąsiedztwie ziemi, która został skażona jest ośrodek wypoczynkowy nad zalewem w Brzeźnicy i gospodarstwo ekologiczne. Najgorsze jest to, że pole nie zostało zaorane po przywiezieniu osadów, tak jak stanowią obowiązujące przepisy. W tej sytuacji panujący odór doskwierał mieszkańcom i osobom wypoczywającym w ośrodku wypoczynkowym.Tylko szybka moja interwencja i Pani Ireny Kocurek, Przedstawiciela Izby Rolniczej na terenie Gminy Tworóg w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Częstochowie sprawiło, że problem raz na zawsze mam nadzieję został rozwiązany. Sprawiła to Rozmowa z Kierownikiem Delegatury WIOŚ w Częstochowie i interwencja u Prezydenta Bytomia. Zaistniały problem w Brynku powstały pośrednio z winy BPK-u został wyjaśniony i rozwiązany.Z tego miejsca dziękuję wszystkim dzięki, którym zapadła szybka decyzja o zaoraniu pola, w przyszłości zasianiu rzepaku i przede wszystkim poniechaniu składowania osadów ściekowych w tym ekologicznym miejscu.

Dziękuję za pomoc, współpracę i monitorowanie sprawy również zaangażowanym mediom. Myślę, że nadal będziemy czuwać nad ochroną środowiska, które jest naszą wspólną sprawą, bo jesteśmy jego integralną częścią. Niestety nie istnieje w Polsce monitoring odpadów, w tym osadów, nikt nie wie co i w jakich ilościach jest wylewane na pola. To wymaga uregulowań prawnych. Jest i drugi aspekt całej sprawy. Ponieważ istnieje podejrzenie dotyczące przetargu przeprowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego w Opolu, składam doniesienie do prokuratury o wyjaśnienie, czy nie zostało popełnione przestępstwo, po to aby sprawę wyjaśnić. Jeszcze raz dziękuję, w imieniu swoim i mieszkańców Brynka i Tworoga, wszystkim osobom zaangażowanym w szybkie i sprawne rozwiązanie problemu.